RODO

Inspektor Ochrony Danych – powołany z dniem 01 września 2018 r.

Radosław Jaśkiewicz
e-mail: iod@spnt.pl
telefon +48918522093