Informacje ogólne

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie powołany Uchwałą NR V/92/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 kwietnia 2003 r. jest szkołą bez obwodu szkolnego i obejmuje działalnością dydaktyczną dzieci i młodzież będących pacjentami szpitali na terenie miasta Szczecin

Są to następujące szpitale i kliniki:


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”
Szpital przy ul. Mącznej 4

 • oddziały pediatryczne (I,II),
 • oddział neurologiczny,
 • oddział okulistyczny,
 • oddział oparzeniowy,
 • oddział neurochirurgiczny,
 • oddział psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej,
 • oddział pediatryczny,
 • oddział nefrologiczny,
 • oddział urologiczny,
 • oddział chirurgii dziecięcej.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie

 • oddział chirurgii,
 • oddziały pediatrii II,
 • oddział gastrologii i nefrologii,
 • oddział hematologii,
 • oddział laryngologii,
 • oddział neurochirurgii,
 • oddział onkologii.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie

 • oddział okulistyczny.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

 • oddział kardiologiczny,
 • oddział laryngologiczny,
 • oddział dermatologiczny,
 • oddziały pediatryczne (I A, I B, I D).