Publikacje M. Średzińska

1. Słynne kobiety w różnych epokach historycznych. – prezentacja, quiz
2. Tadeusz Kościuszko – bohater narodowy i USA (prezentacja multimedialna). – prezentacja
3. Test wiedzy o życiu i zasługach Józefa Piłsudskiego. – test
M. Średzińska