Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Szpitalnych

Dnia 19.03.2018 r. zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://sszpitalne.edu.pl

Poprzez ogólnie dostępne przeglądarki internetowe wyszukano 3 potencjalne firmy, mogące wykonać powyższe zamówienie, do których w dniu 11.04.2018 r. zostały wysłane zapytania ofertowe.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 20.04.2018 r.

Po szczegółowej analizie ofert oraz cenników zamieszczonych na stronach internetowych szczecińskich przychodni świadczących usługi z zakresu medycyny pracy komisja stwierdziła, że najbardziej korzystną ofertą, uwzględniającą wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, jest oferta firmy Pramed. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i zawiera najkorzystniejsze warunki.

Dokument w PDF: InformacjaOWyborzeOferty.pdf

Medycyna pracy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

O wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z 2016 r., poz.1020)

Dotyczy:  świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie w okresie od 01.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pełna treść w plikach PDF:

zapytanie-cenowe-ZSSzpit

zapytanie-ofertowe-ZSSzpit

termin złożenia oferty: 20.04.2018 r.

Data publikacji: 01.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Szkół Szpitalnych

Dnia 09.02.2018 r. zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://sszpitalne.edu.pl

Poprzez ogólnie dostępne przeglądarki internetowe wyszukano 3 potencjalne firmy, mogące wykonać powyższe zamówienie, do których w dniu 09.02.2018 r. zostały wysłane zapytania ofertowe.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 20.02.2018 r.

Po szczegółowej analizie pozostałych ofert komisja stwierdziła, że najbardziej korzystną ofertą, uwzględniającą wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, jest produkt firmy WorkMed. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i najkorzystniejsza cenowo.

 

Zapytanie ofertowe – odzież ochronna dla nauczycieli

Data publikacji: 09.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
nie podlegające ustawie o zamówieniach publicznych

Dotyczy: zakup odzieży ochronnej (fartuchów) dla nauczycieli Zespołu Szkół Szpitalnej w Szczecinie

Termin nadsyłania ofert: do dnia 20.02.2018 r.

Miejsce nadsyłania ofert: adres e-mail zsszp@miasto.szczecin.pl 

Zapytanie ofertowe w PDF

Więcej szczegółów na stronie http://bip.sszpitalne.edu.pl

 

„Aktywna tablica” – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2017-11-21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 08.11.2017 r. zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://sszpitalne.edu.pl

Poprzez ogólnie dostępne przeglądarki internetowe wyszukano 4 potencjalne firmy, mogące wykonać powyższe zamówienie, do których w dniu 09.11.2017 r. zostały wysłane zapytania ofertowe wraz z załącznikami do wypełnienia.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 17.11.2017 r.

Po szczegółowej analizie pozostałych ofert komisja stwierdziła, że najbardziej korzystną ofertą uwzględniającą wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym spełnia produkt firmy MENTOR. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Aktywna tablica”

Data publikacji: 2017-11-08

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Aktywna tablica” – postępowanie poniżej 30 tys. euro

Dotyczy realizacji Projektu rządowego pt „Aktywna tablica”

Termin nadsyłania ofert: do 17 listopada 2017 r.

Miejsce nadsyłania ofert: Zespół Szkół Szpitalnych, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Zapytanie ofertowe

Załączniki: