Informacja w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych

„Dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych informuje, że dnia 17.08.2018 r. w związku z prowadzonym audytem przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie zostało wykryte w Zespole Szkół Szpitalnych naruszenie ochrony danych osobowych. W przekazanej do kontroli dokumentacji nauczania za rok szkolny 2013/2014 (papierowe dzienniki lekcyjne) stwierdzono brak dwóch dzienników grup wychowawczych: grupa wychowawcza z SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie i grupa wychowawcza z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Po stwierdzeniu braku opisanych wyżej dzienników rozpoczęto czynności poszukiwawcze w zakładowej składnicy akt, pomieszczeniach magazynowych. Następnie zgodnie z § 23. 1. Rozp. MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2018 poz. 1646) powiadomiono członków rady pedagogicznej Zespołu Szkół Szpitalnych. Nauczyciele przeprowadzili poszukiwania we wszystkich pomieszczeniach szkolnych, nawiązano kontakt z poprzednią dyrekcją szkoły oraz ówczesnymi wychowawcami odpowiadającymi za wyżej opisaną dokumentację, ale nie udało się ustalić okoliczności i przyczyn zaginięcia dzienników. Stwierdzono również ich brak w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 31.08.2017 r. Powiadomiono zgodnie z § 23. 3. Organ prowadzący (Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin) oraz organ nadzorujący ( Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty).

O zaistniałym naruszeniu dot. ochrony danych osobowych został poinformowany również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy i zapewniamy, że zostały wdrożone odpowiednie środki mające na celu wyeliminowanie skutków naruszenia i zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości, takie jak: zaplanowano przeprowadzenie scontrum w zakładowej składnicy akt, zatrudnienie archiwisty w celu zewidencjonowania posiadanej dokumentacji oraz wprowadzono procedury związane z przekazywaniem dokumentacji szkolnej.”

Wyniki szkolnego etapu „Konkursu plastycznego techniką dowolną o tematyce działkowej”

Wyniki szkolnego etapu
„Konkursu plastycznego techniką dowolną o tematyce działkowej”

 • Owady zapylające na działce
 • Warzywa i kwiaty na działce,

którego organizatorem jest

Polski Związek Działkowców
Okręg w Szczecinie
Ul. Uznamska 4
70-853 Szczecin

Na konkurs plastyczny o tematyce działkowej złożonych  zostało 29 prac wykonanych przez pacjentów szczecińskich szpitali – uczniów Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Z wielką przyjemnością informujemy, że prace ocenione zostały następująco:

 • I MIEJSCE – Julia Z. z Koszalina
 • II MIEJSCE – Natalia K. z Gorzowa Wlkp.
 • III MIEJSCE – Magdalena K. z Gryfina

Zgodnie z warunkami konkursu ogłoszonymi przez organizatora, do dalszego etapu przekazane  zostały prace następujących autorów:

 1. Jakub J. z Goleniowa
 2. Oksana L. ze Szczecina
 3. Karolina K. z Choszczna
 4. Hania M. z Budzistowa
 5. Magdalena K. z Gryfina
 6. Julia Z. z Koszalina
 7. Milena NG. ze Szczecina

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Okręgowych Dni Działkowca 2018 lub w inny sposób ogłoszony przez Organizatora.

Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Okręgu PZD w Szczecinie w zakładce konkursy.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Jeden z naszych uczniów przebywający w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej, w dniu zakończenia roku szkolnego otrzymał świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej.
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego gościliśmy „łowców burz”, którzy opowiedzieli o mechanizmie powstawania burz, ich rodzajach oraz o bezpiecznym zachowaniu podczas burzy.
Uczniowie układali hasła związane z bezpieczeństwem podczas wakacji spędzanych w górach, nad wodą, w lesie, w mieście.
Mogli wykazać się także zręcznością w „łowieniu ryb” czy żonglowaniu chustami i kijami.
Na zakończenie spotkania każdy z uczniów został wyposażony w „wakacyjną kartę bezpieczeństwa”, frisbee, piłkę plażową lub rakietki.

WARSZTATY PLASTYCZNE

W czerwcu w szpitalu ,,Zdroje” odbył się cykl warsztatów, na których mali pacjenci mieli możliwość stworzenia prac plastycznych różnymi technikami.
Kreatywność i zdolności manualne naszych podopiecznych zaskoczyły wszystkich. Uczestnicy zajęć eksperymentowali tworząc wiele ciekawych i pomysłowych prac.
W ten sposób nasza szkoła włączyła się w edukacyjny projekt młodzieżowy ,,Żyrafy do zabawy”, który jest organizowany przez młodzież z III LO w ramach projektu ,,Lider Zachodniopomorski”.

SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

15 czerwca 2018 r. w szpitalu przy ul. Arkońskiej odbyły się zajęcia profilaktyczne z udziałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
Tematem spotkania były ” Bezpieczne wakacje”. Panie funkcjonariuszki w trakcie spotkania z naszymi uczniami udzieliły praktycznych porad z zakresu wypoczynku nad wodą, w górach, w kontaktach z nieznajomymi. Nasi uczniowie zostali również poinformowani o skutkach zażywania niebezpiecznych substancji tzw. dopalaczy.