Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Szpitalnych

Dnia 19.03.2018 r. zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://sszpitalne.edu.pl

Poprzez ogólnie dostępne przeglądarki internetowe wyszukano 3 potencjalne firmy, mogące wykonać powyższe zamówienie, do których w dniu 11.04.2018 r. zostały wysłane zapytania ofertowe.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 20.04.2018 r.

Po szczegółowej analizie ofert oraz cenników zamieszczonych na stronach internetowych szczecińskich przychodni świadczących usługi z zakresu medycyny pracy komisja stwierdziła, że najbardziej korzystną ofertą, uwzględniającą wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, jest oferta firmy Pramed. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i zawiera najkorzystniejsze warunki.

Dokument w PDF: InformacjaOWyborzeOferty.pdf

Publikacje M. Średzińska

1. Słynne kobiety w różnych epokach historycznych. – prezentacja, quiz
2. Tadeusz Kościuszko – bohater narodowy i USA (prezentacja multimedialna). – prezentacja
3. Test wiedzy o życiu i zasługach Józefa Piłsudskiego. – test
M. Średzińska

Twoje dane – Twoja sprawa – 24.04

W tym roku po raz dwunasty obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych, który przypada na 28 stycznia. W wyniku spotkań i dyskusji z naszymi uczniami w dniach 05-09.02. powstała broszura informująca w przyjazny sposób zarówno osoby starsze jak i młodzież o tym, jak chronić swoje dane osobowe.

 

Światowy Dzień Zdrowia

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego 7 kwietnia, personel medyczny szpitali, w których pracujemy, otrzymał od naszych uczniów-pacjentów oraz dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły, pamiątkowe kartki z życzeniami oraz własnoręcznie wykonane upominki.

Koncert  „Starego Szmuglera”

Piękny mini koncert zespołu śpiewającego piosenki morskie „Stary Szmugler” odbył się 19 kwietnia 2018 roku w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej.  Niecodzienne wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród  naszych uczniów, ich rodziców, a także  personelu medycznego.