Ratujemy i uczymy ratować

30 listopada 2017 r. i 7 grudnia 2017 r.

Nauczycielki naszej szkoły dzielą się wiedzą i doświadczeniem, promując jednocześnie Zespół Szkół Szpitalnych przez współpracę z lokalnym środowiskiem. Prowadzą zajęcia z pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować” w SP nr 51 w Szczecinie w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenie podstawowych czynności ratujących życie oswaja dzieci z ważnymi zagadnieniami. Pierwsza pomoc staje się dla uczniów czymś naturalnym.

D. K.